fbpx
Mokyklai ir savivaldybei 2018-08-30T08:20:56+02:00

Eurofondo atsiskaitymo sistema mokykloms ir savivaldybėms

 • Mokyklų nemokamo maitinimo apskaita. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek vaikų iš tikro pasinaudojo nemokamo maitinimo paslauga. Pasirinktu periodu soc. pedagogui ir savivaldybės darbuotojui galima suformuoti išsamias ataskaitas.
 • Mokyklų nemokamo pavėžėjimo apskaita. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek mokinių ir kokiais maršrutais yra važinėjama. Savivaldybės darbuotojas bet kada gali suformuoti išsamias ataskaitas.
 • Mokyklų neformalaus ugdymo apskaita. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek vaikų ir kokiuose užsiėmimuose jie dalyvavo.

Mokyklų nemokamo maitinimo apskaita

Remiantis atliktais tyrimais, savivaldybė, naudodama automatizuotą nemokamo maitinimo apskaitos sistemą, gali sutaupyti apie 30 procentų pinigų, skirtų nemokamam maitinimui. Praktika rodo, kad mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, dažnai nepasinaudoja šia paslauga. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek vaikų iš tikro pasinaudojo nemokamo maitinimo paslauga. Pasirinktu periodu galima suformuoti išsamias ataskaitas.

Sistemos veikimas

Sistema yra sukurta debesies principu, veikia paprastai ir patogiai. Socialinis pedagogas, prisijungęs prie „Eurofondas“ aplinkos, gali koreguoti vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą, sąrašą. Visa tai galima padaryti pažymint teisę gauti socialinį maitinimą (pusryčius, pietus) bei nustatant galiojimo terminą.

Mokinys atėjęs į valgyklą, priglaudžia kortelę prie „Eurofondas“ skaitytuvo ir valgyklos darbuotoja planšetinio kompiuterio ekrane mato ar vaikas turi teisę gauti socialinį maitinimą ar ne. Jei teisė į socialinį maitinimą suteikta, tuomet sistemoje užfiksuojama, jog vaikas valgė. Socialinis darbuotojas, prisijungęs prie jam sukurtos virtualios aplinkos, mato visą sąrašą mokinių ir jų valgymo statistiką.

Eurofondas įranga

Nauda

 • Lėšų,  skirtų nemokamam maitinimui, sumažinimas;
 • Savivaldybė prisideda prie socialinės atskirties mažinimo mokykloje – tiek už mokamą, tiek ir už nemokamą maitinimą vaikai atsiskaito tuo pačiu mokinio pažymėjimu;
 • Mokyklos socialinio darbuotojo krūvis mažėja – sistema leidžia greitai ir nesudėtingai administruoti socialinį maitinimą;
 • Gaunamos tikslios ataskaitos apie valgančiųjų skaičių;
 • Socialinis darbuotojas, savivaldybė ir valgyklos darbuotojai gauna automatizuotas ataskaitas įvairiais pjūviais pagal pasirinktus kriterijus bei periodus.

Mokyklų nemokamo pavėžėjimo apskaita

Remiantis atliktais tyrimais, savivaldybė, naudodama automatizuotą nemokamo pavėžėjimo apskaitos sistemą, gali sutaupyti apie 30 procentų pinigų, skirtų nemokamam pavėžėjimui. Praktika rodo, kad vaikai, gaunantys nemokamo pavėžėjimo paslaugą, dažnai nevažinėja jiems skirtais maršrutais arba važinėja daugiau negu jiems yra skirta. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek mokinių ir kokiais maršrutais važinėja.

Sistemos veikimas

Moksleivis įlipęs į autobusą, priglaudžia kortelę prie „Eurofondas“ skaitytuvo ir vairuotojas terminalinio kompiuterio ekrane mato ar vaikas turi teisę nemokamai važiuoti atitinkamu maršrutu ar ne. Jei teisė nemokamam važiavimui suteikta, tuomet sistemoje užfiksuojama, jog moksleivis įlipo atitinkamoje stotelėje ir išlipo jam nustatytoje stotelėje. Socialinis darbuotojas, prisijungęs prie jam sukurtos virtualios aplinkos, mato visą sąrašą mokinių ir jų važiavimo statistiką.

Nauda

 • Pinigų,  skirtų nemokamam pavėžėjimui, sumažinimas;
 • Savivaldybė prisideda prie socialinės atskirties mažinimo mokykloje – tiek už mokamą, tiek už nemokamą pavėžėjimą vaikai atsiskaito tuo pačiu mokinio pažymėjimu;
 • Mokyklos socialinio darbuotojo krūvis mažėja – sistema leidžia greitai ir nesudėtingai administruoti nemokamą pavėžėjimą;
 • Gaunamos tikslios važiavusių vaikų ataskaitos;
 • Socialinis darbuotojas, savivaldybė ir autobusų parkai gauna automatizuotas ataskaitas įvairiais pjūviais pagal pasirinktus kriterijus bei jų pasirinktus periodus.

Mokyklų neformalaus ugdymo apskaita

Remiantis atliktais tyrimais, savivaldybė, naudodama automatizuotą neformalaus ugdymo apskaitos sistemą, gali sutaupyti apie 30 procentų pinigų, skirtų neformaliam ugdymui. Praktika rodo, kad vaikai, gaunantys neformalaus ugdymo paslaugą, dažnai nepasinaudoja šia paslauga. Sistemos pagalba yra vykdoma tiksli apskaita, kiek vaikų ir kokiuose užsiėmimuose jie dalyvavo.

Sistemos veikimas

Vaikas, atvykęs į neformalaus ugdymo vietą, priglaudžią kortelę prie „Eurofondas“ skaitytuvo ir pedagogas terminalinio kompiuterio ekrane mato ar vaikas turi teisę lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus ar ne. Jei teisė į neformalų ugdymą  suteikta, tuomet sistemoje užfiksuojama, jog mokinys buvo atitinkame užsiėmime. Socialinis darbuotojas, prisijungęs prie jam sukurtos virtualios aplinkos, mato visą sąrašą mokinių ir jų neformalaus ugdymo statistiką. Ši neformalaus ugdymo apskaita leidžia efektyviau administruoti popamokinei veiklai skirtas savivaldybių ir valstybės lėšas, o tėvams ir neformaliojo ugdymo specialistams – stebėti vaikų lankomumą.

Nauda

 • Pinigų, skirtų neformaliam ugdymui sumažinimas ;
 • Mokyklos socialinio darbuotojo krūvis mažėja – sistema leidžia greitai ir nesudėtingai administruoti neformalų ugdymą, sutaupomas socialinio darbuotojo darbo laikas;
 • Gaunamos tikslios užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ataskaitos;
 • Socialinis darbuotojas, savivaldybė ir atitinkamos įstaigos gauna automatizuotas ataskaitas įvairiais pjūviais pagal pasirinktus kriterijus bei periodus.

Kartu kurkime saugios ir modernios mokyklos aplinką!