fbpx
Elektroninis mokinio pažymėjimas 2020-10-14T14:47:30+02:00

Elektroninis mokinio pažymėjimas

Elektroninius mokinio pažymėjimus gaminame visoms švietimo įstaigoms Eurofondo personalizuoti elektroniniai mokinio pažymėjimai turi integraciją su elektronine Eurofondo e-pinigine.

Mokinio pažymėjimas teisiškai apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 01 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1801 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuo 2012 m. birželio 10 d. galioja nauja redakcija, priimta 2012-05-25 d. įsakymu Nr. V-871).

Elektroninis mokinio pažymėjimas – imovatyvus, saugus, patikimas, mokinio asmens dokumentas, kuriame integruojamos įvairios paslaugos palengvinančios kasdieninį mokinio gyvenimą.

Elektroninis mokinio pažymėjimas
EMP galiojimo laikas

Elektroninis mokinio pažymėjimas išduodamas mokinio mokymosi įstaigoje laikotarpiui nuo vienerių iki ketverių metų:

1-oje, 5-oje klasėse – ketveriems mokslo metams,

2-oje ar 6-oje klasėse – trejiems mokslo metams,

3-oje, 7-oje, 9-oje, 11-oje klasėse – dvejiems mokslo metams,

4-oje, 8-oje, 10-oje ir 12-oje klasėse – vieneriems mokslo metams.

Elektroninis mokinio pažymėjimas yra susiejamas ir su kitomis turimomis ar įsigytomis Eurofondo identifikavimo priemonėmis. Į elektroninį mokinio pažymėjimą gali būti integruojamos ir kitos paslaugos, tokios kaip praėjimo kontrolė, biblioteka, spausdinimo paslaugos ir kt.

Elektroninį mokinio pažymėjimą tėveliai gali užsisakyti individualiai arba švietimo įstaiga vykdyti masinį užsakymą.

Kaip tėveliams užsisakyti elektroninį mokinio pažymėjimą spauskite mygtuką UŽSAKYTI.

elektroninis mokinio pažymėjimas